انتظار و امید به آینده بهتر، گفتمان‌ها و فرهنگ‌ها را در مسیر وحدت قرار می دهد

انجمن علمی مهدویت حوزه به نقل از خبرگزاری شبستان گزارش می دهد: حجت الاسلام محسن مهاجرنیا، عضو هیئت موسس انجمن علمی مهدویت حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهدویت خبرگزاری شبستان در رابطه با موضوع «انتظار، عامل وحدت آفرین در جهان اسلام»، اظهار کرد: در خصوص رویکرد ما به «انتظار» به عنوان عامل وحدت بخش و از عناصر وحدت آفرین در جهان اسلام از زوایای مختلف می توان به موضوع نگاه کرد. یکی از راه ها این است که انتظار را به مثابه موضوع و باور مشترک همه نحله‌های اسلامی، به شکل درست و صحیح بازسازی و تبیین کنیم.
وی افزود: در صورت تبیین صحیح این مسئله متوجه می شویم که به واقع نیز چنین است. چرا که همه نحله های اسلامی و بلکه بالاتر، همه ادیان و مذاهب به منجی اعتقاد دارند. برخی به شکل کلی و برخی به شکل خاص و مصداقی چنان که در این میان پیروان مکتب اهل بیت(ع) به شکل مصداقی و خاص، منتظرِ منجی است.
حجت الاسلام مهاجرنیا تصریح کرد: در میان نحله های اسلامی همه به این موضوع معتقد هستند، حالا اگر بخواهیم این باور را به یک عامل و عنصر وحدت بخش تبدیل کنیم که از آن به عنوان یک وجه تمایز و تفرقه یاد نشود نیاز به آن داریم که روی این باور کار کرده و مشترکات آن را بیش از پیش تبیین کنیم.
عضو هیئت موسس انجمن مهدویت حوزه گفت: انتظار موعود موضوعی است که اگر خوب تبیین شود، عنصری وحدت زا است چرا که خود از عناصر تمدن ساز محسوب می شود و سه محور را در بر دارد. نخست اینکه ما از وضع موجود راضی نبوده و آن را مطلوب نمی بینیم، این مسئله را همه نحله های اسلامی قبول دارند. در هیچ جای جهان اسلام در نظامات و سبک زندگی آنها هیچ نحله ای معتقد نیست که در حال حاضر در وضع مطلوب به سر می برد؛ بنابراین، یکی از وجوه اشتراک ما همین است که هیچ یک از ما وضعیت کنونی را مطلوب نمی دانیم و به دنبال یک وضعیت ایده آل هستیم.
حجت الاسلام مهاجرنیا محور دوم در این زمینه را «امید به آینده بهتر» دانست و افزود: محور دومی که در انتظار وجود دارد «امید به آینده بهتر» است، شما وقتی وضع موجود را نمی پسندید، به دنبال رسیدن به یک وضعیت مطلوب در آینده هستید. همه مسلمانان و همه مکاتب این را تاکید می کنند که ما به آینده ای روشن و مطلوب تر چشم دوخته ایم که در آن آینده همه چیز بهتر می شود؛ این نیز وجه مشترک دیگری میان ما و سایر فرق اسلامی است. نکته سوم این است که وقتی شما از وضع موجود راضی نیستید و به آینده بهتری امید دارید پس باید برای رسیدن به آن وضع مطلوب دائم در حرکت باشید و تلاش کنید.
کارشناس مباحث مهدوی ادامه داد: این سه محور وجه مشترک میان همه نحله ها و فرقه های اسلامی است و انتظار نیز در اصل همین سه محور را شامل می شود. ما در انتظار به صورت مصداقی می گوییم امام مهدی (ع) خواهد آمد یعنی چشم انتشارِ آینده مطلوب هستیم و به وضع موجود نیز قانع نیستیم، به عبارت دیگر، امروز جمهوری اسلامی با همه آثار و برکات خود اما جامعه ایده آل ما نیست لذا همه از اهل سنت و تشیع این سه عنصر و سه محور را قبول دارند، بنابراین، می توان با توجه به دنیای آشفته امروز همین محورها را به عنوان نقاط مشترک در نظر گرفت.
حجت الاسلام مهاجرنیا در پایان خاطرنشان کرد: ما از این وضع راضی نیستیم بنابراین، باید ببینیم که دنیای ایده آل ما کجاست و چیست؟ دنیایی که ما خواهان آن هستیم این دنیای دلخواه ما چگونه محقق می شود لذا برای رسیدن به آن دنیای دلخواه باید همه ظرفیت ها و توانایی هایی را به کار گرفت برای رسیدن به آن آرمان شهر باید تلاش کرد اگر اینگونه به انتظار بنگریم قطعا یکی از عناصر اتحادبخش میان مسلمانان و قدری بالاتر میان بشریت خواهد بود. برای ساختن آینده و جهانی بهتر باید همه اندیشه ها، باورها، گفتمان‌ها، فرهنگ‌ها و همه ظرفیت هایی را که در زمینه سازی آینده ای بهتر و تمدنی متعالی تر موثر هستند، احیاء کرد و مجموعه این سه عنصر می تواند مسلمانان جهان را در مسیر وحدت قرار دهد