خدامراد سلیمیان عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه

زندگینامه
در سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علميه زرين شهر شدم و تا سال ۱۳۶۷ در آن حوزه دروس سطح را سپري كردم. در كنار دروس حوزه، دروس دبيرستان را غير حضوري انجام و ديپلم علوم انساني گرفتم و در سال ۱۳۶۷با امتحانات وارد حوزه مقدسه قم شدم. در طي دو سال درسهاي حوزه تكميل و امتحانات سطح كامل شد. در سال ۶۹ وارد دو درس خارج آيات عظام سبحانی و مكارم شيرازي شدم كه تا ده سال ادامه يافت. در كنار آن: گذراندن دوره چهار ساله تخصصي تبليغ ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۸۰ با ورود به موسسه انتظار نور وقت (پژوهشکده مهدويت وآينده پژوهی) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، وارد بحث های مهدويت شدم که تا کنون ادامه دارد.

اهم فعاليت‏هاى پژوهشى:
۱. پايان نامه ها
۱.۱. سطح ۳ با عنوان "تحليل و بررسی مسئله رجعت"، دفاع ۱۳۸۴
۱.۲. پايان نامه سطح ۴ با عنوان "نقش و جايگاه مردم در قيام و حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)"، دفاع ۱۳۹۱
۲. مديريت گروه:
مدير گروه حديث پژوهشکده مهدويت و آينده پژوهی، دو سال
۳. عضو هيئت علمی
از تاريخ ۱/۲/۸۶ ادامه دارد.
۴. كتاب:
۴.۱. دستان سبز نيايش (در موضوع دعا)
۴.۲. بازگشت به دنيا در پايان تاريخ. (چاپ چهارم)
۴.۳. پرسمان مهدويت (پاسخ به شصت پرسش مهدويت).
۴.۴. فرهنگ نامه مهدويت. (با ۵۰۴ صفحه جهت استفاده طلاب و دانشجويان) (چاپ چهارم)
۴.۵. درسنامه مهدوي (۱) (حضرت مهدي از ولادت تا امامت) (چاپ دهم)
۴.۶. درسنامه مهدويت (۲) (حضرت مهدي و دوران غيبت) (چاپ دهم)
۴.۷. درسنامه مهدويت (۳) (حضرت مهدي از ظهور تا حكومت جهاني) (چاپ سوم)
۴.۸. درسنامه مهدويت (۴) (حضرت مهدی و حكومت جهاني)

۵. مقالات:
۵.۱. سه مقاله در مجموعه آثار با عنوان "گفتمان مهدويت"
۵.۲. رجعت از نگاه قرآن و مفسران، شماره ۱۹ فصلنامه انتظار
۵.۳. بداء و ارتباط آن با ظهور حضرت مهدی، شماره ۳۰ فصلنامه انتظار
۵.۴. و ده‌ها مقالة در ماهنامة مبلغان، کوثر، پرسمان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
۶. پژوهش هاي در دست انجام
روش نقد استنادي و محتوايي روايات مهدويت (مصوب پژوهشکده مهدويت)
۷. آثار برگزيده شده‏
۷.۱. رتبة دوم، كتاب بازگشت به دنيا در پايان تاريخ. در کتاب سال استان اصفهان
۷.۲. رتبة دوم، كتاب پرسمان مهدويت در کتاب سال استان اصفهان
۷.۳. "بررسی خانواده حديث شعر دعبل در محضر امام رضا (ع)"، مقالة برگزيده در جشنواره بين المللی مهدويت در آموزه¬های رضوی، مهر ۹۰
۷.۴. رتبه نخست، کتاب پرسمان مهدويت در نخستين دوسالانه ملی کتاب مهدوی، تير ۹۱
۷.۵. "حکم نام بردن حضرت مهدی"، برگزيدة جشنوارة بين المللی مهدويت در آموزه¬های رضوی، مهر ۹۱
۸. تدريس،گفتگو و سخنرانى‏
۸.۱. تدريس در مرکز تخصصی مهدويت (کارشناسی ارشد)، ۱۰ ترم
۸.۲. تدريس در مرکز تخصصی امامت (کارشناسی ارشد)، ۱ ترم
۸.۳. تدريس در مدرسه امام خمينی (ره) المصطفی العالميه (کارشناسی)، ۳ ترم
۸.۴. برگزاری سخنرانی و کارگاه در دانشگاه¬های کشور
۸.۵. سخنرانی و تدريس در راديو معارف، شبکه تهران و راديو ايران
۹. نرم افزار و سايت

۹.۱. مسئوليت بخش حديث نرم افزار گنجينه مهدويت
۹.۲. ايميل kh.salimian@yahoo.com
۱۰. راهنمايي و مشاوره
راهنمايي و مشاوره پايان نامه و طرح تحقيقاتی، حدود ۱۰ مورد
۱۱. ارزيابی کتاب و مقاله
ارزيابي ده‌ها کتاب و مقاله و پايان نامه براي کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلی و جشنواره شيخ طوسی.
نشانی در پايگاه انديشوران: http://khsalimian.andishvaran.ir/fa/scholarmainpage.html

دسته بندي: