محمدتقی ربانی نائب رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه

زندگینامه
نام: محمدتقی نام خانوادگی: ربّانی
تحصیلات: فارغ التحصیل سطح ۴ حوزه علمیه، موسسه امام صادق (ع) در رشته کلام و فلسفه، حضور در
دروس خارج حوزه از سال ۱۳۸۰
ورود به حوزه در سال ۱۳۶۰
سوابق فعالیت های علمی و پژوهشی:
تدریس:
۱. در مقطع عمومی و تحصیلات تکمیلی حوزه علمیه:
مدارس علمیه ۳ سال
جامعة الزهرا (س) ۱۵ سال
جامعة المصطفی العالمیة ۵ سال
۲. در مراکز انتظامی و نظامی و...
پژوهش:
۱. آسیب شناسی تاریخی مهدویت
۲. آسیب شناسی حضور جوانان در مهدویت
۳. نظام واره فعالیت های مهدوی
۴. بررسی تطبیق مهدویت در فرق و مذاهب اسلامی
۵. دولت های مدعی
۶. طرح ملی سیره معصومین برای وزارت آموزش و پرورش
مدیریتی:
۱. مدیر بخش گزینش علمی اساتید نهاد رهبری در دانشگاهها
۲. مدیر بخش آسیا و میانه مجمع جهانی اهلبیت دفتر قم
۳. مدیر بخش تدوین متون و منابع درسی حوزه های علمیه خواهران
۴. مدیر دفتر تبیین و تعمیق معارف اهلبیت(ع) در میان دانش آموزان
۵. مدیر مطالعات و بررسی های پژوهشی موسسه انتظار نور
۶. مدیر گروه علمی کلام و مهدویت پژوهشکده انتظار نور
۷. معاون فرهنگی موسسه انتظار نور
۸. معاون پژوهشی پژوهشکده انتظار نور
۹. معاون ارتباطات مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه
۱۰. مدیر پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
۱۱. مدیر انجمن علمی مهدویت حوزه علمی
۱۲. همکاری با مرکز اسلامی هامبورگ در دوره های آموزش زبان آلمانی
۱۳. مسئول دبیرخانه علمی کنگره بین المللی امام مهدی و آینده جهان
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی:
در داخل کشور:
۱. فعالیت های تبلیغی از سال ۹۳۰۹ در جبهه های جنگ در غرب و جنوب
۲. فعالیت های تبلیغی در مناطق محروم شمال استان خوزستان و استان کهگیلویه و بویر احمد
۳. فعالیت های تبلیغی در تهران، قم، آذربایجان و مازندران
۴. همکاری با دفتر تبلیغات(معاونت فرهنگ و تبلیغ)در برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی و
تبلیغی
۵. همکاری با بعثه رهبری در حج و زیارت در راه اندازی طرح معاون فرهنگی کاروان ها
در خارج کشور:
۱. فعالیت های تبلیغی در کوزوو
۲. فعالیت های تبلیغی در ترکیه
۳. فعالیت های تبلیغی در ترکمنستان
۴. فعالیت های تبلیغی در آلمان
۵. فعالیت های فرهنگی در عربستان(بعثه)
۶. فعالیت های فرهنگی در عراق(بعثه)
همکاری و فعالیت در مجامع و مراکز علمی و فرهنگی:
۱. مجمع جهانی اهل بیت از سال ۷۹
۲. نهاد رهبری در دانشگاهها (امور اساتید)
۳. مرکز مدیریت حوزه علمیه
۴. آموزش و پرورش (انجام پروژه ملی تعمین و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) در میان دانش آموزان)
۵. مرکز مطالعات و پژوهش فرهنگی حوزه
۶. مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
۷. دارالقرآن الکریم حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
۸. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه (موسسه انتظار نور، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
۹. جامعة الزهرا (س) (تدریس و مدیر گروه مهدویت)
۱۰. جامعة المصطفی العالمیة (تدریس)
۱۱. موسسه آموزش های کوتاه مدت جامعة المصطفی العالمیة
۱۲. بعثه مقام معظم رهبری در حج وزیارت(عربستان، عراق)

دسته بندي: