سید ابراهیم معصومی دبیرانجمن علمی مهدویت حوزه

اینجانب سید ابراهیم معصومی در سال ۱۳۶۲ متولد شدم. در سال ۱۳۷۹ وارد حوزه علمیه شدم و در مدرسه حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری و مدرسه امام رضا ع مقدمات خود را به اتمام رساندم و در سال ۱۳۸۶ وارد حوزه علمیه قم شدم و پس از اتمام سطح عالی حوزه وارد درس خارج فقه و اصول شدم و از علمای بزرگی چون حضرت آیت ا..العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیت ا..العظمی سبحانی و آیت الله شیخ محسن اراکی استفاده کردم. همچنین برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی وارد دانشگاه باقرالعلوم (ع) شدم و با رتبه عالی فارغ التحصیل شدم.

دسته بندي: