محمد صابر جعفری رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه

محمد صابر جعفری رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه
زندگی نامه
در سال ۱۳۶۴ وارد حوزه شدم، مدرک تحصیلی ام سیکل بود. کمی بعد، در کنار دروس حوزه، دیپلم گرفتم، در رشته علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم ثبت نام کردم ولی انصراف دادم. درسهای حوزه را با شرکت در رشته تخصصی کلام موسسه امام صادق (ع) ادامه دادم. با پایان تحصیل آنجا جزء گروه اولی بودم که در مرکز تخصصی مهدویت شرکت جسته و کم کم حوزه فعالیتم را بیشتر به این موضوعات اختصاص دادم. چند مقاله در مجله تخصصی کلام اسلامی و چند مقاله هم در فصلنامه تخصصی انتظار ارائه دادم. حدود ۸ سال معاون پژوهشی مرکز تخصصی مهدویت و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) بودم ، ضمنا جزء هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی انتظار از بدو تشکیل بوده ام. اکنون نیز رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه، و مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مهدویت هستم همچنین جزء هیئت تحریریه فصلنامه شرق موعود (فارسی)، الموعود (عربی) و Bright future (انگلیسی) هستم. نشریه امان را به عنوان مجله ای عمومی با پشتوانه تخصصی ایجاد کرده و تا کنون سردبیر آن هستم.

دسته بندي: