اهل قم در یاری قائم آل محمد(ع)

امام صادق (علیه السلام)می فرمایند:
شهر قم را قم نامیده اند،زیرا اهل قم گرد قائم آل محمد(علیه السلام)جمع می شوند و با اوقیام می کنند و در این راه را استقامت می ورزند و او را یاری می دهند.
سفینه البحار ،ج۲،ص ۴۴۶

دسته بندي: