محمدمهدی حائری پور عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه

زندگی نامه
اینجانب پس از طی تحصیلات راهنمایی و اول دبیرستان در کاشان وارد حوزه علمیه مرحوم آیةالله العظمی یثربی (ره) کاشان شدم سال ۱۳۶۳ پس از سه سال گذراندن ادبیات عرب در سال ۱۳۶۶ به حوزه علمیه قم آمدم و به درسهای فقه و اصول (لمعه و اصول فقه) پرداختم و همزمان دیپلم گرفتم. و تا سال ۱۳۷۲ سطح را به پایان بردم. در دس خارج یک دوره اصول نزد آیةالله سبحانی از شاگردان حضرت امام خمینی (ره) گذراندم و همزمان حدود ۲ سال در بحثهای خارج فقه ایشان شرکت کردم. در سال ۱۳۷۶ در کنار درس خارج به رشته تخصصی علوم قرآن و تفسیر روی آوردم و مدت چهار سال در این دوره بودم. از سال ۱۳۷۰ همزمان با پایان دوره سطح به تدریس دروس حوزوی هم می پرداختم که هنوز ادامه دارد. در سال ۱۳۸۰ وارد مرکز تخصصی مهدویت شدم و به عنوان اولین دوره این رشته به تحصیل پرداختم که حدود سه سال طول کشید. و فعلا با موسسه آینده روشن هم در زمینه مهدویت همکاری می کنم. در دهه هفتاد مدت دو سال در مرکز ادبی حوزه (زیر نظر آقای جواد محدثی) دوره نگارش عمومی و تخصصی را مقداری نزد آقای محدثی و بیشتر نزد سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا) گذراندم. فعلا مقداری به درس خارج و بیشتر به تدریس در حوزه مشغول هستم. والحمدالله رب العالمین.