کرسی نقد کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» توسط انجمن علمی مهدویت حوزه برگزار گردید

کرسی نقد کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» توسط انجمن علمی مهدویت حوزه برگزار گردید
در این کرسی، ابتدا حجت الاسلام و المسلمین خدامراد سلیمیان دبیر علمی کرسی ضمن توضیح مختصری از محتوای علمی کتاب از حجت الاسلام و المسلمین مصطفی صادقی نویسنده کتاب درخواست کرد مطالب خودشان را ارائه نمایند
در ادامه حجج الاسام و المسلمین حمیدرضا مطهری و نصرت الله آیتی ناقدین علمی کتاب، ضمن تجلیل از اثر ارزشمند مهدوی به نقد دیدگاهها و تحلیل های کتاب پرداختند
در آخر نیز حجت الاسلام و المسلمین مصطفی صادقی نیز از نظرات و تحلیل های خود دفاع کرده و همچنین عنوان کرد برخی موارد مطرح شده در جلسه نقد را در ویرایش جدید اعمال خواهد کرد.

دسته بندي: