ششمین مجمع عمومی انجمن علمی مهدویت حوزه

ششمین مجمع عمومی انجمن علمی مهدویت حوزه روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹ در سالن همایش انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد.
مکان: بلوار جمهوری، کوچه دوم، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوززه، سالن همایش