نمایشگاه

برگزاری هفتمین مجمع عمومی و چهارمین مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان

برگزاری هفتمین مجمع عمومی و چهارمین مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن علمی مهدویت حوزه مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸ برگزار گردید و هیئت مدیره منتخب به شرح ذیل می باشد:
۱. محمدصابر جعفری
۲. غلامرضا بهروزی لک
۳. علی مصلحی
۴. محمدرضا نصوری
۵. سید ابراهیم معصومی
۶. محمد مهدی حائری پور
۷. محمدعلی حججی
بازرسان
۱. علی حیدری
۲. علیرضا مسعودیان

چاپ مجموعه نشست های انجمن علمی مهدویت حوزه با عنوان «رهیافت‌های معرفتی مهدویت»

چاپ مجموعه نشست های انجمن علمی مهدویت حوزه(بیش از ۲۰ نشست علمی در حوزه مهدویت) با عنوان «رهیافت‌های معرفتی مهدویت» توسط انجمن علمی مهدویت حوزه

تصوير اصلي: 

چهارمین مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن علمی مهدویت حوزه

چهارمین مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن علمی مهدویت حوزه در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در بلوار جمهوری/ کوچه ۲/ فرعی سمت چپ/ انجمن های علمی حوزه برگزار می گردد
در این مجمع عمومی برای دوره چهارم هیئت مدیره و بازرسان انتخاب می شوند، گفتنی است تعداد ۷ نفر هیئت مدیره وتعداد ۲ نفر بازرس از بین اعضای پیوسته و با رأی مخفی درمجمع عمومی به مدت ۲ سال انتخاب می شوند و رئیس انجمن نیز از بین ۷ نفر هیئت مدیره با رأی مخفی انتخاب می گردد.

تصوير اصلي: 

انتشار کتاب نقد ادعاهای احمدالحسن در « ناقوس گمراهی» به قلم نصرت‌الله آیتی

نقد ادعاهای احمدالحسن در « ناقوس گمراهی»
کتاب « ناقوس گمراهی » ﺑا محور ﻧﻘﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﺮي ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ اﺣﻤﺪاﻟﺤﺴﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) منتشر شده است.
به گزارش انجمن علمی مهدویت حوزه، کتاب «ناقوس گمراهی» نوشته نصرت‌الله آیتی، در ۱۷۶ صفحه از سوی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) منتشر شده است.
بنابراین گزارش، این کتاب ﺗﻼﺷﯽ است ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﺮي ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ اﺣﻤﺪاﻟﺤﺴﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺧﻮد در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﯿﺮواﻧﯽ دﺳـﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

تصوير اصلي: 

چاپ کتاب «روش نقد و بررسی روایات مهدویت»

کتاب «روش نقد و بررسی روایات مهدویت» تألیف حجت الاسلام والمسلمین دکتر خدامراد سلیمیان، عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

در چکیده این کتاب آمده است:

اهتمام به اطمینان از صدور روایات از پیشوایان معصوم(علیهم السلام)، در منابع روایی شیعی، سبب ‌شده است تا این روایات همواره با بررسی ژرف، موشكافانه و دانش‌ محور، ارزیابی و از جهت استناد و محتوا، با بهره ‌گیری از روش و معیار علمی و نقد سندی و متنی هماهنگ تحلیل و بررسی شوند.

تصوير اصلي: 
اشتراک در RSS - نمایشگاه