مجلات

دریافت مجوزعلمی ترویجی مجله پژوهشنامه مهدویت

مجله پژوهشنامه مهدویت انجمن علمی مهدویت حوزه در جلسه ۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی، با شماره ۱۶۸۶، رتبه علمی-ترویجی را دریافت کرد.

تصوير اصلي: 

چاپ اولین شماره فصلنامه پژوهش نامه مهدویت / بهار ۹۵

ه گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» این شماره از فصلنامه شامل مقالات زیر است:
"تحلیل شرایط ظهور با رویکرد عقل نوشته حسین الهی نژاد"،" فرهنگ اقتصادی در عصر ظهور و وجود الگوگیری از آن نوشته عباس هادمیان"،" اومانیسم و مهدویت نوشته محمد صابر جعفری"،" بازنمایی و تحلیل شاخصه های تربیت انسان منتظر در بستر ادعیه و زیارات نوشته جواد اسحاقیان درچه، مجتبی کلباسی" و در آخر مقاله رویکرد وحیانی بر محبوبیت ایرانیان و بستر سازی ظهور نوشته سید رضا یوسفی.

تصوير اصلي: 
اشتراک در RSS - مجلات