تاریخ ارسال
کرسی نقد کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» توسط انجمن علمی مهدویت حوزه برگزار گردید

کرسی نقد کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» توسط انجمن علمی مهدویت حوزه برگزار گردید

سه شنبه, دي ۱۴, ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۷
کتاب «تاریخ غیبت کبری» اثر آیت الله سید محمد صدر در قم نقد شد

کتاب «تاریخ غیبت کبری» اثر آیت الله سید محمد صدر در قم نقد شد

دوشنبه, دي ۱۳, ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱
نقد کتاب «تاریخ غیبت کبری» توسط حجت الاسلام سید قاسم رزاقی عضو انجمن علمی تاریخ حوزه

جامعیت محتوا و تصویرگری از ویژگی های کتاب آیت الله سید محمد صدر است

دوشنبه, دي ۱۳, ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۹
کرسی نقد کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور»

انجمن علمی مهدویت حوزه برگزار می کند
کرسی نقد کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» نوشته مصطفی صادقی از سوی انجمن علمی مهدویت حوزه با همکاری مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.

دوشنبه, دي ۱۳, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۸
نقد کتاب «تاریخ غیبت کبری» توسط حجت الاسلام جواد جعفری عضو انجمن علمی مهدویت حوزه

کتاب «تاریخ غیبت کبری» اثر شهید صدر در مسائل تحلیلی مهدویت بی نظیر است

يکشنبه, دي ۱۲, ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۲

صفحه‌ها